ZONDER BEGELEIDER

PRAKTIJKLESSEN

Vanaf de leeftijd van 17 jaar en na het slagen voor het theorie-examen, kan je praktijklessen in de rijschool volgen voor een doorgedreven rijopleiding. Na 20u rijles en het behalen van een bekwaamheidsattest kan je vanaf de leeftijd van 18 jaar je stage ZONDER begeleider starten.
Wij werken doorgaans in blokken van 2u.

RIJERVARINGINHOUD
Geen ervaringTijdens de opleiding komen onderwerpen als correcte zithouding, het juist afstellen van de spiegels, stuurtechniek, de positie op de rijbaan, remmen en schakelen zeker aan bod.
Nadat je een goede basis hebt, werken we op verkeersinzicht, een defensieve rijstijl en het naleven van de verkeersregels.
Je hebt alle manoeuvres en controles gezien en meermaals ingeoefend.
Tijdens de laatste lesuren komt ook het rijden op de autosnelwegen aanbod.
Indien onze instructeurs van mening zijn dat je zonder begeleiding de baan op kan, krijg je een bekwaamheidsattest, waarmee je het voorlopig rijbewijs op het gemeentehuis kan afhalen.
Met ervaringAfhankelijk van je rijervaring en je inzet, gaat deze opleiding grotendeels door in drukker stadsverkeer (Merksem, Schoten, Deurne,..).
De nadruk ligt bij deze opleiding op verkeersinzicht, een defensieve rijstijl en het naleven van de verkeersregels. Ook het rijden op de autosnelwegen komt aan bod.
Je hebt alle manoeuvres en controle gezien en meermaals ingeoefend.
Heb je al sinds 3 maanden of langer een voorlopig rijbewijs met begeleider en je bent 18 jaar kunnen we je helemaal klaarstomen voor een praktijkexamen.
2x niet geslaagdDeze opleiding van 6u praktijk is voor jou verplicht.
We gaan uit van de vastgestelde fouten en opmerkingen van het examencentrum. De nadruk ligt hierbij op examenvoorbereiding.
Na deze opleiding ontvang je een getuigschrift van onderricht. Zonder attest kan je geen examen afleggen.

Wij vragen geen toeslag voor avondlessen of lessen in het weekend!

VOORWAARDEN

  • Je mag alleen rijden of vergezeld zijn van 1 of 2 begeleiders. Deze moeten minimaal 8 jaar in het bezit is van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs B ).

PRAKTIJKEXAMEN

  • Vanaf 18 jaar
  • Na minimaal 3 maanden stage
  • € 40,- te betalen

Alvorens je een praktijkexamen vastlegt, raden wij je aan om 2u (evaluatieles) extra bij te nemen.
Om na te gaan of je examenklaar bent, rijden we enkele examenparcours.
Om het examen met je eigen wagen en een begeleider af te leggen, zorg je zelf voor een afspraak op het examencentrum (http://extranet.autoveiligheid.be/afspraken_ec/menu.asp).
Indien je graag met de leswagen en een instructeur van de rijschool op examen gaat, zorgen wij voor de afspraak.

Maak voor beide, eigen wagen of rijschool, tijdig een afspraak.

Indien je tweemaal niet zou slagen voor het praktijkexamen, ben je verplicht 6u praktijkles in de rijschool te volgen.

MEEBRENGEN BIJ INSCHRIJVING

  • Identiteitskaart
  • De documenten van een geslaagd theorie-examen of een voorlopig rijbewijs 36 maanden
  • Voorschot minimaal € 200,- (zonder voorschot geen afspraak)